Kochi Aidad, uus CONVOTHERM ja veel seadmeid, Tallinn 2014